Blog

Απόσπασμα Δρ. Παναγιώτη Δασκαλάκη από την συνέντευξη στην ιστοσελίδα nevronas.gr

04/01/2023 | Νέα

Υπάρχουν κλινικές/Ιατρεία Μαστού στα δημόσια νοσοκομεία. Όμως δεν φαίνεται να έχουμε δομές όπως τα Κέντρα Μαστού. Ποιες οι διαφορές μεταξύ τους; 

Πράγματι, σε κάποια λίγα μεγάλα Δημόσια Νοσοκομεία έχουν δημιουργηθεί Ιατρεία Μαστού, καλύπτοντας κυρίως χειρουργικά και όχι εξειδικευμένα-ολοκληρωμένα, τον Καρκίνο του Μαστού. Επίσης, ο Ιδιωτικός Τομέας έχει αναπτυχθεί αρκετά καλά σε επίπεδο Ιατρείων Μαστού, προσφέροντας ικανοποιητικές υπηρεσίες υγείας, όμως με υψηλό αντίτιμο για τον μέσο πολίτη και αναλογικά, μεγάλα κέρδη για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια.

Τα δύο είδη, υγειονομικής δομής, σχετιζόμενα με την αντιμετώπιση του Καρκίνου του Μαστού και τα οποία μπορούμε να συναντήσουμε στο σύστημα υγείας, δηλαδή, η Διατομεακή Μονάδα ή Κέντρο Μαστού και το Ιατρείο Μαστού, διαφέρουν ριζικά μεταξύ τους, αφενός ως προς το τεράστιο αριθμό περιστατικών που υποδέχεται ένα Κέντρο Μαστού, συγκριτικά με ένα Ιατρείο, αφετέρου ως προς την αυτόνομη, ολοκληρωμένη και ολιστική αντιμετώπιση (ψυχή και σώμα) των ασθενών, καθώς και την ικανότητα ενός Κέντρου να «τρέχει» προληπτικά και ερευνητικά προγράμματα ευρείας κλίμακας.

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι η θεραπεία σε Κέντρα σχετίζεται με βελτιωμένη επιβίωση για ασθενείς με Καρκίνο του Μαστού, ανεξάρτητα από το στάδιο της νόσου. 

Ακόμη, το Κέντρο Μαστού, δύναται να συνεργάζεται με Συλλόγους ασθενών, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με αυτούς. Επιπλέον, για τα Κέντρα Μαστού, προτείνεται η συστέγαση όλων των υπηρεσιών, περιορίζοντας την ανάγκη μετακίνησης των ασθενών.

Το 2021, ο σύλλογος «Άλμα Ζωής», σε συνεργασία με άλλους συλλόγους ιατρών και εταιρειών μαστού, συνέταξαν ένα υπόμνημα με τις θέσεις τους σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού. Έχει ήδη γνωστοποιηθεί στον Πρωθυπουργό, στον Υπουργό Υγείας  και έχει αποσταλεί σε όλους τους βουλευτές/ριες και ευρωβουλευτές/ριες.

Ένα από τα βασικά ζητούμενα του υπομνήματος είναι και  η δημιουργία Κέντρων Μαστού ολοκληρωμένης φροντίδας.

Κατά την γνώμη σας, το Κέντρο Μαστού στο -ΓΝΜ «Έλενα   Βενιζέλου», κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις για να γίνει πρότυπο κέντρο, στις προδιαγραφές του οποίου μπορούν να δημιουργηθούν και άλλα σε πανελλαδική εμβέλεια;

Διαθέτουμε, ήδη αρκετές υπηρεσίες ως αυτόνομο διατομεακό τμήμα κατά τα πρότυπα της EUSOMA, ενώ από το 2013 έχουν τεθεί και όλες οι νομικές βάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Το Κέντρο μας είναι από παλιά μία δομή, στα πρότυπα των ολοκληρωμένων Κέντρων Μαστού, ακριβώς, όπως αυτά τα οποία έχει προσφάτως  υποσχεθεί η επίσημη τωρινή Πολιτεία, στις εθελοντικές ομάδες και στην κάθε πάσχουσα από Καρκίνο του Μαστού.

Άρα το Κέντρο μας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον οδηγό του σχεδίου ανάπτυξης ολοκληρωμένων Κέντρων Μαστού, ιδίως στο Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).

Αν είχατε πρόσβαση και άμεση επιρροή στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, ποια προγράμματα θα προτείνατε για θέματα: Πρόληψης/ Έγκαιρης Διάγνωσης/ Θεραπείας και γενικότερης υποστήριξης για τον καρκίνο και άλλες παθήσεις του μαστού;

Κοινός παρονομαστής των Προγραμμάτων Υγείας μέχρι στιγμής ήταν το πώς να κάνουμε την «δουλειά μας» χωρίς να ξοδευτούν καθόλου χρήματα! Δεν είναι πάντα εφικτή η πρακτική αυτή, ιδίως όταν αφορά στον Ελληνικό χώρο και σε περίπου 7.500 νέες περιπτώσεις Καρκίνου του Μαστού κάθε έτος

Χρειάζονται καλά σχεδιασμένα προγράμματα προληπτικού ελέγχου πληθυσμού (screening) μεγάλης κλίμακας. Επίσης, είναι αναγκαία η δημιουργία δομών σύγχρονης διαγνωστικής και ολιστικής θεραπευτικής αντιμετώπισης, όπως τα ολοκληρωμένα Κέντρα Μαστού.

Έτσι, η σύνταξη ενός Υγειονομικού Χάρτη για τον Καρκίνο του Μαστού είναι αναγκαία, καθώς και η οικονομική, διοικητική και σε επίπεδο νομοθετικό, στήριξη από την Πολιτεία!

Μέγιστης σημασίας είναι επίσης η ενδυνάμωση των αντίστοιχων εθελοντικών ομάδων καθώς και η ευρύτερη και συνεχής  εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Τέλος, επισημαίνω και πάλι ότι το Κέντρο μας, μπορεί να αποτελέσει τον οδηγό της όλης προσπάθειας. Αυτό που μένει είναι η αληθινή θέληση για να πράξει, της Πολιτείας.  

Παναγιώτης Δασκαλάκης

Πηγή: nevronas.gr