Πολιτική Απορρήτου

Ο παρών ιστοχώρος του Κέντρου Μαστού Γ.Ν. Έλενα Βενιζέλου αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και το ν. 4624/2019.

Το Νοσοκομείο έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος παρακολουθεί τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό 2016/679 και άλλες διατάξεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.

Email επικοινωνίας: dpo@hospital-elena.gr

Διαβάστε αναλυτικά την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων του Νοσοκομείου εδώ.