Κλείστε ραντεβού

στο 1535.gr

Ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, μπορείτε πολύ εύκολα να κλείσετε το ραντεβού σας στην Διατομεακή Μονάδα Μαστού Έλενας Βενίζελου.

Επισκέπτεστε τη σελίδα 1535.gr και επιλέγετε στο πεδίο “Νοσοκομείο” το “ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΘΗΝΩΝ”.

Εφόσον είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε το τμήμα μας επιλέγετε στο πεδίο “Κλινική/Ιατρείο” την επιλογή “Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ (08103)

Παράκληση: Οι επανελθούσες κυρίες να μην κλείνουν ραντεβού πρώτης φοράς. Τα ραντεβού πρώτης φοράς αφορούν γυναίκες που θέλουν να επισκεφτούν για πρώτη φορά το Κέντρο μας.

Στην περίπτωση που έχετε ήδη επισκεφθεί το τμήμα μας επιλέγετε στο πεδίο “Κλινική/Ιατρείο” την επιλογή “Α’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ

Τέλος επιλέγετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα επιθυμούσατε το ραντεβού.